Zwijndrecht

Polder Hooge Nesse

In het kader van Groen doet goed gaat Zwijndrecht aan de slag met de ontwikkeling van Polder Hooge Nesse. De ontwikkeling van dit gebied vindt parallel met andere projecten plaats; ‘Kwaliteitsimpuls Groengebieden’ en ‘Bewegen in het Groen’. Het gebied is het voormalige slib- en gronddepot van Rotterdam en is na sanering in de afgelopen jaren vanzelf natuur geworden. Met de lopende trajecten wordt de Hooge Nesse verder ontwikkeld en verbonden met de omliggende natuurgebieden. De gemeente zet hoog in op natuurbeleving, natuureducatie, beweging en recreatie bij de verdere ontwikkeling van het gebied. Met verbeteringen van de infrastructuur en de organisatie van activiteiten gaat Zwijndrecht kinderen en hun opvoeders uit de stad halen.

Activiteiten- Natuureducatie en beweging

Een van de infrastructurele verbeteringen is de aanleg van een natuurspeelplaats, waar kinderen lekker kunnen ravotten. Daarnaast worden er vanuit twee thema’s activiteiten georganiseerd. Het eerste thema is natuureducatie. De vrijwilligers van Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard werken een educatief programma uit. Dit bestaat uit de ontwikkeling van een lesprogramma voor het basisonderwijs, maar ook uit activiteiten zoals kinderfeestjes en geocaching.

Binnen het thema beweging gaan de sportcoaches van ‘Toppies’ een sportief programma aanbieden. In samenwerking met de sportverenigingen, basisscholen en Stichting Hattrick gaan zij activiteiten in de Hooge Nesse organiseren. Zo organiseren zij bijvoorbeeld een sportmiddag waarbij het aanbod van de sportverenigingen in een ander jasje wordt gestoken. Kinderen worden op deze manier uitgedaagd om te bewegen en op een andere manier kennis te maken met natuur.

Te zijner tijd zal er meer informatie over de activiteiten bekend gesteld gaan worden via de sites van Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard en de Toppies en Matties en via de lokale media.

Doelen

Door Groen doet goed zullen kinderen en hun ouders gestimuleerd worden om de Hooge Nesse vaker te bezoeken. De goede voorbeelden uit dit gebied worden later ingezet in andere gebieden en er ontstaat meer waardering voor het gebied vanuit de inwoners van Zwijndrecht en omgeving. Na het project gaan minstens 500 kinderen per jaar (al of niet vanuit de klas) meer naar buiten dan zonder het project.

Resultaten

In Zwijndrecht zijn ze trots op de natuurkoffer en de lijst ’50 dingen doen in het groen’ die daaraan gekoppeld is. Ook de aanleg van de beweegtuin op de Hooge Nesse was een mijlpaal en dat geldt ook voor de ontwerpsessie met kinderen voor een natuurspeeltuin die er in juni 2016 gaat komen. De uitdaging ligt in het afstemmen met vrijwilligers. Het is lastig om een balans te vinden tussen hen erbij betrekken en ze overvragen.

zwijndrecht.jpg

De betrokken partners van Groen doet goed Zwijndrecht zijn:
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zwijndrecht, SHNV Stichting Hooge Nesse Veerplaat , Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, de Toppies, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Groenvoorziening Zuid-Holland.

    provincie_Zuid-Holland   gemeente    snlzw toppie  ijselmonde   natuurkamperen