Zoetermeer

Naar Buiten! Zoetermeer

Lokale Projecttrekker: Paul Nijman
Email: p.nijman@zoetermeer.nl

“Niet enkel meer Buytenhout als locatie, maar nu ook actief op het Bentwoud en aandachtswijken binnenin de stad”

 

GroendoetgoedZoetermeer(2)     ????????????????????????????????????

Uitbreiding programma Groen doet goed 2016

Dit uitbreidingsvoorstel Groen doet goed 2016 van de gemeente Zoetermeer richt zich op groene buitenactiviteiten gebaseerd op de natuursprong. De natuursprong is een speel- en beweegprogramma in en met de natuur voor kinderen van 4-12 jaar. Het brengt kinderen in de stad naar een groene omgeving, waar ze uitgedaagd worden om te spelen en bewegen. Zo wordt tegelijkertijd de motorische en mentale ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en worden positieve ervaringen met groen en natuur gecreëerd. Door de thema’s spelen, bewegen én groen te combineren maken we het Groen doet goed programma aantrekkelijker voor een bredere groep kinderen. Met de samenwerking tussen het team Groen, Spelen, Leren en de afdeling Sport ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Planning Groen doet goed vanaf 2016

In het Uitvoeringsplan Groen doet goed uit 2014 was het Bentwoud al opgenomen als locatie voor groen doet goed activiteiten. De aanlegwerkzaamheden en groei van het jonge Bentwoudse bos maakten het toen niet geschikt om er aantrekkelijke activiteiten te organiseren. Nu we twee jaar verder zijn en het bos officieel geopend wordt is het een goed moment om het Bentwoud op de kaart te zetten.

Doel

  • Een samenhangend programma van groene buitenactiviteiten aanbieden aan scholen die gericht zijn op beweging, beleving, plezier én leren (edutainment).
    • Kinderen kennis laten maken met natuurbeleving, zowel in de wijk, als ook in het nieuwe Bentwoud.
  • Opleiden van vrijwilligers om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen om na deze projectperiode een verbreding van dit programma naar andere groene locaties mogelijk te maken.

Locaties

Dit project richt zich op de Zoetermeerse wijken Meerzicht, Palenstein en Buytenweg, alle drie aandachtswijken waar een belangrijk deel van de Groen doet goed doelgroep woont. De activiteiten worden via de 28 basisscholen in deze wijken aangeboden. De activiteiten vinden zowel plaats in de wijken, voor de kleinste kinderen, als in het Bentwoud voor de oudere kinderen. Zo maken we Groen doet goed activiteiten laagdrempelig toegankelijk en stimuleren we vervolgbezoeken aan de verder weg gelegen recreatiegebieden, aan de rand en buiten de stad.

We willen het Bentwoud in aanloop naar de opening al op de kaart zetten als nieuw recreatiegebied door het bieden van aantrekkelijke activiteiten voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Met de opening kunnen we meeliften op de publiciteit die dit met zich meebrengt.

Activiteitenprogramma 2016 -2017

We voeren in dit project twee hoofdactiviteiten uit:

  1. Het aanbieden van een beweeg- en speelprogramma van groene buitenactiviteiten voor de leeftijdsgroep van 4 – 12 jaar In het schooljaar 2016 – 2017. De 50 dingen lijst verbindt verschillende activiteiten en locaties.
  1. We beschikken over een groep van ongeveer 20 vrijwilligers die o.a. afkomstig zijn van partnerorganisaties zoals IVN. Zij ondersteunen dit eerste jaar de combinatiefunctionarissen bij de

uitvoering van de activiteiten.

Resultaten

Dit aanvullend Groen doet goed project levert de volgende resultaten op:

– aantal uitgevoerde activiteiten: 62

– opgeleid aantal vrijwilligers: 20

– verwachte aantal deelnemende kinderen: 1.250

– beoogde bereik communicatie: > 7.500

Tot nu toe:

In verschillende gebieden van het Buytenhout worden los van elkaar allerlei activiteiten aangeboden, activiteiten die door middel van Groen doet goed met elkaar worden verbonden. Daarnaast is het in samenwerking met HTM voor scholen mogelijk geworden om voor 50 euro op pad te gaan in de natuur. Verschillende activiteiten(routes) bezorgen de kinderen een eerste positieve kennismaking met de natuur.

delft zoetermeer.jpg

De betrokken partners van Groen doet goed – Zoetermeer zijn:
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Delft, Gemeente Pijnacker-Nootdorp,  Staatsbosbeheer, IVN, ondernemers Buytenhout, gebruikersgroep Balij, natuur en milieuorganisaties, gebruikersgroep Bentwoud

 

provincie_Zuid-Holland  zoetermeer  delft-logo    pijnacker    Staatsbosbeheer_   IVN_logo_beeldmerk