Rotterdam

koe-04-RGBDe Stad Uit!

Publiekswebsite: www.destaduit.nl
Lokale Projecttrekker:
Gudrun Feldkamp
Email: gudrun(at)100procentfeldkamp.nl

“Kinderen hebben gewoon recht op natuurbelevenissen, – vooral als ze in de stad opgroeien.”

De Stad Uit Is de Rotterdamse vertaling van Groen Doet Goed.

De Stad Uit laat kinderen en hun ouders uit de stenige stadswijken ervaren dat het Rotterdamse platteland ook voor hen binnen bereik ligt.

Het programma staat in het teken van verankering en borging. De  organisatie wil de  ontbrekende schakel zijn tussen stedelijke en plattelandpartners. In de komende periode ligt de nadruk op het verbinden, meer dan op het zelf uitvoeren en organiseren. Onze visie op de komende periode staat In het teken van verduurzaming, we willen steeds minder zelf uitvoeren en ervoor zorgen dat scholen en uitvoerders elkaar ook zonder onze organisatie weten te vinden.

Doelstelling en resultaten

Sinds 20154 hebben meer dan 9000 kinderen en hun ouders meegedaan aan  de ontdekkingstochten naar het Rotterdams Platteland. Juist kinderen die in de grote stad opgroeien hebben natuurervaringen nodig.

In 2016/17 werken we met nieuwe partners voor De Stad Uit met je ouders: de speeltuinverenigingen en de Huizen van de Wijk. De partners van de afgelopen jaren blijven we uiteraard goed informeren over de mogelijkheden.

Voor De Stad Uit met school verschuift het programma van organisatie van schoolexcursies voor klassen naar informatie over nut, noodzaak en aantrekkelijkheid van excursies De Stad Uit.

Doelstellingen

  1. Er gaan 300 kinderen De Stad Uit met school

Scholen worden gestimuleerd voor schoolreisjes en excursies naar het Rotterdams platteland te kiezen. Het betreft scholen die deelnemen aan het Lekker Fit programma, dat zijn scholen die bijzondere aandacht nodig hebben op het gebied van voeding en beweging. Daarbij hebben alle scholen Natuur en Milieu educatie in hun programma, De Stad Uit activiteiten sluiten hierop aan. We richten ons op voorlichting aan de docenten.

  1. Er gaan 750 ouders en kinderen De Stad Uit met hun ouders

Kinderen en hun ouders worden gestimuleerd om in hun vrije tijd het Rotterdams platteland op te zoeken. Daarvoor hebben we een jaarkalender met hoogtepunten in de maak.

Kinderen met ouders uit stenige wijken blijven we actief betrekken.

  1. Er weten 10.000 ouders in stenige wijken dat ze De Stad Uit kunnen

Via de stedelijke media worden de mogelijkheden om De Stad Uit te gaan extra benadrukt. De doelstelling is dat de activiteiten op het Rotterdams platteland beschikbaar zijn voor alle Rotterdammers via diverse mediakanalen.

Daardoor ontdekken kinderen en hun ouders uit heel de stad het Rotterdamse platteland.

  1. Via verbinding met stedelijke evenementenkanalen (nieuwe partners) wordt het jaarprogramma ingebed. Free publicity speelt hierbij een hoofdrol. Behalve uitvoering met middelen en media staat in 2015/2016 samenwerking met stedelijke partners op de agenda; Rotterdam partners, Rotterdam Festivals en Rotterdam Info (VW). Deze koepels hebben middelen, media en uitvoeringskracht waarlangs de Stad Uit te borgen is.

De stad uit met school

We brengen schoolkinderen uit stenige wijken in aanraking met de gebieden op het platteland door educatieve programma’s aan te bieden. We organiseren in afgeslankte vorm zelf ontdekkingsprogramma’s, betrekken de scholen bij het programma , en helpen hen om zelf de weg te vinden naar de aanbieders. Daarvoor organiseren we het eerste contact tussen aanbieders en scholen.

Nieuw is dat we scholen helpen om zelf de weg naar de aanbieders toe te vinden en alleen richting de nieuwe programmaonderdelen nog het bezoek voor schoolklassen organiseren. De manier om scholen actief te krijgen is via het kansenboekje voor duurzame excursies, de Muurkrant en het organiseren van studiedagen voor leraren.

De Stad Uit met je ouders

We willen dat gezinnen met kinderen zelfstandig het Rotterdams platteland opzoeken. Daarvoor zorgen we voor een aanbod dat herkenbaar is en elk jaar wordt herhaald. Inzetten op verandering zou contraproductief zijn.

We hebben activiteiten geselecteerd die zich lenen voor publicitaire aandacht in de stad. Het gaat om een jaarprogramma dat erop gericht is om kinderen en hun ouders uit de stenige wijken op een laagdrempelige manier het platteland te helpen ontdekken.

Doelstelling:

  • ouders weten waar leuke locaties op het platteland zijn
  • ouders weten hoe ze daar kunnen komen
  • ouders weten wanneer men er terecht kan

Tot nu toe:

Bijna 10.000 kinderen en ouders zijn via de school, partners en media betrokken bij De Stad Uit. Ongeveer 3.000 kinderen met begeleiders of ouders hebben op 35 scholen via De Stad Uit wel 14 plattelandslocaties bezocht.
Directeur Basisschool Over de Slinge tijdens bezoek aan Tiengemeten “Ik zeg de pretparken af, de kinderen stralen vandaag zoveel plezier uit! Uitje Tiengemeten

rotterdam

Betrokken Partners; Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Groen Service Zuid-Holland, GGD, Dienst Sport en Cultuur, Lekker Fit, en IVN.
Partners Platteland; Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, stichting ARK, Vockestaert, Federatie Broekpolder, Schapenboer Schieveen, Outdoor Valley, Zorgboerderij Buytenhof.
Stedelijke Partners; Natuursprong, Buurt Bruist, Groene Loper 010.

provincie_Zuid-Holland rotterdam zh landschap ark buurt bruist federatie broekpolder ggd groene loper groenservice IVN_logo_beeldmerk lekkerfit Logo De Buytenhof logo_vockestaert natuurmonumenten natuursprong_met_schaduw outdoor valley