Leidschendam-Voorburg

Publiekswebsite: www.naarbuiten-lv.nl/
Lokale projecttrekker: Harrie Ozinga
Email: ozinga(at)casteller.nl

Uit onderzoek blijkt enerzijds dat buiten spelen goed is voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Anderzijds blijkt uit onderzoek dat kinderen (uit met name stenige achterstandswijken) bijna nooit meer buiten spelen in de natuur. Buiten spelen in de natuur gaat niet meer spontaan zoals vroeger, maar moet georganiseerd worden. Het Techniekmenu en Sport & Welzijn willen de handschoen oppakken in Leidschendam-Voorburg om samen met lokale partners het buiten spelen in de natuur een impuls te geven. De kinderen uit stenige wijken van Leidschendam-Voorburg zijn hierbij de belangrijkste doelgroep. Voor de uitvoering van activiteiten zal waar mogelijk worden aangesloten bij de initiatieven Naar Buiten die in de omliggende gemeenten zoals Den Haag en Leiden al lopen.

groen-doet-goed-lv

Doelstellingen
Naar Buiten Leidschendam-Voorburg wil in het schooljaar 2016-2017 de volgende twee activiteiten uitvoeren:

 1. Lokaal netwerk opzetten van partijen die de doelstellingen van Naar Buiten Leidschendam-Voorburg onderschrijven en met elkaar samenwerken bij het ontwikkelen, uitvoeren en promoten van uitdagende natuuractiviteiten voor kinderen (uit met name achterstandswijken).
 2. Ontwikkelen van een samenhangend programma aan lesmodules, naschoolse natuurworkshops voor Brede Scholen, groene uitstapjes en buurtfestivals met natuuractiviteiten.

Subdoelstellingen:

 • Ontwikkelen, uittesten en uitvoeren van enkele vernieuwende lesmodules
  Het afgelopen schooljaar zijn diverse lesmodules en projecten ontwikkeld door het Techniekmenu waarbij natuur en onderzoekend & ontwerpend leren centraal stonden. Voorbeelden hiervan waren de workshop Bouwen in het Bos en het ontwerpproject voor de provincie Zuid-Holland waarbij leerlingen van groep 8 advies hebben gegeven hoe je bossen interessanter maakt voor pubers. De ambitie is in het schooljaar 2016-2017 nieuwe lesmodules en projecten te ontwikkelen voor verschillende groepen.
 • Naschoolse natuuractiviteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd voor de 5 Brede Scholen
  Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg gaat het initiatief nemen om een blok met 6 uitdagende naschoolse natuurworkshops te ontwikkelen voor de Brede Scholen in Leidschendam-Voorburg. De 4 Brede scholen staan in stenige achterstandswijken van de gemeente. De workshops zullen dicht bij de scholen worden uitgevoerd en aansluiten bij de 50-dingenIijst.
 • Minimaal 25 uitdagende uitstapjes worden ontwikkeld en gepromoot gekoppeld aan de 50-dingenlijst.
  Samen met de lokale Doepartners zal een samenhangend programma met minimaal 25 kinderactiviteiten en gezinsuitstapjes in de gemeente worden opgesteld en onder de Naar Buiten vlag gepromoot Op basis van bestaande activiteiten van partijen worden speciale arrangementen ontwikkeld voor kinderen. Het gaat dan o.a. om natuurfotografie, tekenen in het wild, pijl & boog maken en boogschieten, uilenballen pluizen en vlotten bouwen.
 • Minimaal 2 uitstapjes voor kinderen uit achterstandswijken worden georganiseerd naar natuurgebieden in en nabij Leidschendam-Voorburg tijdens de vakantie
  Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg gaat samen met haar buurtzorgwerkers enkele uitdagende uitstapjes tijdens vakanties organiseren naar natuurgebieden in en buiten Leidschendam-Voorburg. Deze uitstapjes zijn specifiek bedoeld voor kinderen uit stenige achterstandswijken die (bijna) nooit naar natuurgebieden toe gaan. Mogelijke bestemmingen van de uitjes zijn o.a. Vlietland, Meijendel en het strand
 • Natuuractiviteiten gekoppeld aan een buurtfestival in een achterstandswijk van Leidschendam-Voorburg
  Sport & Welzijn gaat een pilot doen met de organisatie van enkele natuuractiviteiten zoals vlotten bouwen als onderdeel van een buurtfestival Heuveltoppers in de wijk Prinsenhof. Bij de opzet van deze activiteiten zal nauw worden samengewerkt met de gemeente Den Haag die vergelijkbare plannen heeft

Planning
De uitvoering van de activiteiten zal plaatsvinden in het schooljaar 2016-2017. De ontwikkeling van activiteiten en het opzetten van het lokale samenwerkingsplatform zal met namen in 2016 plaatsvinden. De uitvoering van activiteiten zal met namen in de eerste helft van 2017 plaatsvinden. Aan het einde van tweede kwartaal van 2017 zullen de activiteiten worden geëvalueerd en zal met de betrokken partijen worden besproken op welke wijze de activiteiten in het schooljaar 2017-2018 (en verder) zullen worden gecontinueerd.