Leiden

Website: www.naarbuiten-regioleiden.nl
Lokale projecttrekker: Marian Kathmann
email: m.kathmann(at)leiden.nl

‘Een goede samenwerking met partners is de sleutel om kinderen uit versteende wijken te betrekken bij groen en enthousiast te maken voor de natuurgebieden”

 

In 2015 is de campagne Naar Buiten! regio Leiden gestart met nieuwe communicatiemiddelen: de 50-dingenlijst, een stempelkaart en een beter ontsloten overzicht van locaties voor en aanbieders van natuuractiviteiten. Na evaluatie is voor 2016 gekozen om aan de doelstellingen enkele nieuwe inspanningen toe te voegen.

Om groei en een goede samenwerking te waarborgen speelt communicatie in het komende projectplan opnieuw een belangrijke rol.

Er zal nog duidelijker worden ingezet op kinderen uit verstedelijkte wijken. We willen hen bereiken door samenwerking met de Leidse Bond voor Speeltuinen en andere organisaties die actief zijn in deze wijken De bijdrage van IVN Scharrelkids jeugdnatuurgidsen heeft steeds meer vorm en inhoud gekregen en wordt daarom structureel ingezet. Om resultaten op langere termijn te behalen zal de  rol van de partners nog belangrijker worden.

 

Doelstelling en resultaten

Het doel van Groen doet Goed Leiden is om kinderen die normaal gesproken niet in natuurgebiedenkomen kennis te laten maken met deze plekken. Hierbij staat de beleving en hierdoorenthousiasmeren tot herhaalbezoek centraal. Niet alleen het aantal kinderen maar juist de beleving van de kinderen staat centraal.

Het streven is dat in 2016 minimaal 1500 stadskinderen en hun ouders de natuur in polderpark Cronesteyn of in *t Vogelhoff komen beleven. De geënthousiasmeerde kinderen worden ambassadeur om zo meer kinderen en ouders te motiveren om de natuurgebieden te bezoeken. Dankzij de 5O-dingenlijst en de stempelkaart brengen minimaal 1000 kinderen een bezoek aan 1 of meer andere natuuractiviteiten en locaties.

Resultaten uitvoeringsfase

  1. Het samenwerkingsverband van partners voor Groen doet Goed Leiden heeft concrete vorm en inhoud gekregen. Op basis van evaluaties is er een Uitvoeringsplan voor Groen doet Goed 2016 opgesteld.
  2. Minimaal 20 schoolgroepen (450 kinderen) hebben een aantrekkelijke Naar Buiten-dag in polderpark Cronesteyn beleefd en zijn actief benaderd voor een vervolgbezoek in Cronesteyn en andere natuurgebieden.
  3. Ongeveer 250 kinderen van buitenschoolse organisaties hebben deelgenomen aan een natuuractiviteit in het kader van Naar buiten! Voor een structureel aanbod van natuuractiviteiten in het programma worden 20 of meer begeleiders van Thuis Op Straat en buurthuizen opgeleid tot trainer van het Natuursprong-programma.
  4. Vanaf voorjaar 2016 gaan er blijvend meer kinderen het groen bezoeken in de regio Leiden. Dit wordt mede bereikt door de campagne ‘Naar buiten!’ die als nieuwe naam voor het project Groen doet Goed is gekozen.
  5. In 2016 wordt opnieuw de 50-dingenlijst onder de aandacht gebracht en uitgedeeld op de doe-locaties en evenementen.
  6. Er zijn minimaal 30 goed vindbare doe-locaties waar stempels en stempelkaarten (en 50-dingenlijsten worden uitgedeeld.

 

Tot nu toe:

In Leiden zijn we heel trots op het steeds groter wordende netwerk en de enorme inzet van IVN-vrijwilligers. Steeds komen er nieuwe mensen en instellingen bij. Ook de Hooidagen en de Naar-buitendagen voor scholen waren een groot succes. Daarnaast richtte Groen doet goed Leiden zich op verschillende soorten activiteiten. Zo werden leuke uitjes voor scholen en buitenschoolse groepen georganiseerd. Er werden met kinderen tipi’s gebouwd  en konden ze leren boogschieten of naar dieren speuren en op slootsafari. Aan het eind van een activiteit kregen de kinderen ook een cadeautje mee dat ze ook thuis nog herinnert aan Groen doet goed.

 

leiden
De betrokken partners van Groen doet goed-Leiden zijn:
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Leiden, Zuid-Hollands landschap, Hogeschool Leiden, IVN Leiden, Stichting Ecokids, Naturalis, Amarok, Landgoed Oostvlietpolder, Vermeij/Hotze fun events, Zuid-Holland metaaldetectors, Stochemhoeve, De Dansende Boom, Tuinvereniging Roomburg, Boer en goed, Aquon, CuliCat, De tuin van de smid, Ekoplaza, De Bijkerij, Studio Kaatje, Volkstuinenvereniging OTV, Op zijn plek, Marnix groep Leiden, Basisscholen Leiden, Jeugdboekhandelaar Silvester, 2sur5, The Ferry Zeeman, Tuinvereniging Oostvliet,  Vogelwerkgroep Scouting,  Ton van Bemmelen Sports, Boerderij Elzahoeve, Meigroen, Boerderij Veldhoeve & Boerderij Buitenverwachting.  
provincie_Zuid-Holland gemeente logozuidhollandslandschap1  hogeschool Leiden  IVN_logo_beeldmerk  ecokids  Naturalis_logo_staand_rood_01amarok  metaaldetectors  roomburg tuin  boer en goed  Aquon-logoculicattuin van de smid  ekoplaza  bijkerij  otv tuin  boekhandel silvester  2sur5  ferry zeeman  vogelwerkgroep  tom van bemmelensports  meigroen