Hendrik-Ido-Ambacht

Publiekswebsite: www.jeugdspeelpark.nl
Lokale Projecttrekker:
Renate du Buisson

Email: renatedubuisson(at)gmail.com

“Een nieuw jeugdspeelpark als platform voor natuurbeleving, beweegmogelijkheden, recreatie en educatie”

Stichting Jeugdspeelpark zet zich in door het programma Groen doet goed, om de bewoners van Hendrik-Ido-Ambacht en die van regio Drechtsteden te betrekken bij de natuur in het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Hierbij richten wij ons voornamelijk op kinderen tussen de 4 en 12 jaar.  Denk aan natuurbeleving, natuureducatie, buitensporten, recreatie, etc. Dit sluit heel goed aan bij het nieuwe groenbeleid dat de Provincie heeft vastgesteld in de beleidsvisie Groen en het uitvoeringsprogramma Groen. Door de aanleg van een Jeugdspeelpark, wordt er gericht op natuureducatie, natuurbeleving en bewegen in de natuur.

Het Jeugdspeelpark

Het plan is om een nieuw Jeugdspeelpark aan de uiterste oostzijde van de centrale waterplas van recreatiegebied Sandelingen – Ambacht te realiseren. Het Jeugdspeelpark bestaat uit enkele gebouwen, speelvoorzieningen, picknickplaatsen, een moestuin/boomgaard, imker en een ‘eiland’ rond de treurwilg. Op het terrein worden twee speelheuvels gecreëerd.

Doelstelling:

Zorgen dat de verstedelijkte Zuid-Hollandse kinderen (4 – 12 jaar) en hun opvoeders de natuur- en recreatiegebieden aan de stadsranden en buiten de stad vaker bezoeken dan nu het geval is. Doordat de doelgroep deze gebieden vaker bezoekt, ontstaat er meer waardering en eigenaarschap voor de natuur in Zuid-Holland.

Doelstelling Jeugdspeelpark

–  Vergroten van de bekendheid en het gebruik van het Jeugdspeelpark door kinderen (en hun opvoeders) uit Hendrik-Ido-Ambacht en omliggende gemeenten (Zwijndrecht, Dordrecht, Ridderkerk en Alblasserdam) door een serie van activiteiten en infrastructurele verbeteringen, zoals natuurbeleving, natuureducatie, beweegmogelijkheden en recreatie.

–  Het vergroten van de betrokkenheid en participatie, zodat het gebied een “gewoonte/behoefte” wordt om naar toe te gaan, maar ook door meer mensen bijv. door vrijwilligerswerk te laten bijdragen aan realisatie, onderhoud en beheer.

Activiteiten

Binnen het project zullen meerdere activiteiten worden uitgevoerd om de beoogde doelstellingen en resultaten te halen. De activiteiten die gepland staan zijn de natuur- en waterspeelplaats, natuureducatie en sport- en spel activiteiten.

Natuur- en waterspeelplaats

Ten behoeve van de speelnatuur op het terrein wordt er een soort ‘eilandgevoel’ gecreëerd rondom de oude wilg. Daarnaast wordt een eenvoudige natuurspeeltuin gecreëerd. Door zo eenvoudig mogelijk te blijven, nodig je de kinderen uit om zelf te gaan spelen, ontdekken en te beleven. Hierdoor wordt de fantasie van de kinderen geprikkeld en leren zij dat spel met natuurlijk materiaal uitdagend kan zijn.

Natuureducatie

Er zal een programma aan natuureducatieve activiteiten worden ontwikkeld. Hierbij maken we verschil in lessen waarbij scholen zelf de instructie kunnen geven op locatie of lessen die geheel door een educatief medewerker van het Jeugdspeelpark worden gegeven. Ook brochures en tentoonstellingen zullen worden gecreëerd om de natuurbeleving voor kinderen te vergroten.

Sport en spelactiviteiten

Een derde manier om kinderen te laten bewegen in de natuur, betreft de organisatie van diverse sport en spel activiteiten voor de kinderen. Daarbij worden kinderen tijdens en na schooltijd gestimuleerd te sporten en te bewegen in het Jeugdspeelpark. Hiervoor worden activiteiten in en rond het amfitheater, en ontmoetingsdagen met dieren georganiseerd.

afbeelding_website_groen_doet_goed