Dordrecht

 Website: Trekker: Eva Baars
Email: em.baars@dordrecht.nl

“Centraal staat de 50 dingen lijst; zowel het buitengebied, Nationaal Park de Biesbosch, als ook in de natuurgebieden in en aan de rand van de stad”

Doelstelling en doelgroep

Het doel van Groen doet goed Dordrecht II is om kinderen die normaal gesproken niet in aanraking komen met de natuur, kennis te laten maken met het groen. Hiervoor worden zowel het buitengebied, Nationaal Park de Biesbosch, als natuurgebieden in en aan de rand van de stad in het programma ingezet. Beleving en het motiveren en enthousiasmeren tot herhaalbezoek staat hierbij centraal. Groen doet goed Dordrecht streeft eerder een kwalitatief dan kwantitatief doel na. Niet het aantal kinderen maar de beleving van de kinderen staat centraal.

 Doelgroep en gebied

Daar waar Groen doet goed I zich richtte op alle kinderen in Dordrecht, met een kleine focus op de sociaal armere wijken in Dordrecht-West, richt Groen doet goed II haar focus voornamelijk op Dordrecht-West. Het programma richt zich daarmee op Dordtenaren, kinderen en hun ouders, die nooit of bijna nooit in natuurgebieden komen.

Deze doelgroep wordt op een zo direct mogelijke manier benaderd door onder andere de inzet van buurtsportcoaches, vertrouwde gezichten in de wijk. Daarnaast worden er tijdens Groen doet goed Dordrecht II ook activiteiten in stadsparken in Dordrecht-West, georganiseerd. Op deze manier wordt de drempel tot een bezoek aan het groen zo laag mogelijk gemaakt.

De gebieden waar Groen doet goed Dordrecht II zich op gaat focussen zijn:

 1. Nationaal Park de Biesbosch
 2. Twee verschillende stadsparken:
  1. Weizigtpark (Noordwest)
  2. Wielwijkpark (Zuidwest)

 

GroendoetgoedDordt(2)    GroendoetgoedDordt(1)

© Foto’s: Karla Hoffman

De activiteiten

Het programma van Groen doet goed Dordrecht II bestaat uit twee verschillende onderdelen:

 1. Een activiteitenprogramma
 2. Een online platform

Centraal binnen Groen doet goed Dordrecht II staat de ’50 dingen lijst’. Deze lijst vormt de basis van het programma. Zowel educatie als beweging zal in elke activiteit terugkomen.
De complete Dordtse 50-dingenlijst vormt ook de basis van het online platform. Tijdens de activiteitendagen, die georganiseerd worden tijdens de ontwikkeling van het platform, worden een aantal activiteiten van deze lijst op grotere schaal georganiseerd.  De activiteitendagen werken op deze manier ook als een pilot voor het online platform. Daarnaast geven ze het projectteam de gelegenheid om te testen welke activiteiten het meest succesvol zijn en te peilen welke activiteiten kinderen zelf op deze lijst terug willen zien.

Het activiteiten programma van Groen doet goed Dordrecht II bouwt voort op de basis die gelegd is in 2014-2015 zonder het programma te herhalen. De activiteiten worden ontwikkeld rondom de volgende thema’s:

 • Bewegen
 • Beleven
 • Eten

Er worden zowel activiteiten naar de doelgroep toegebracht, als ook activiteiten georganiseerd buiten de stad. De activiteiten dichtbij moeten de jongeren dan stimuleren om ook naar de natuur buiten de stad te gaan, zoals bijvoorbeeld de Biesbosch.

Om de drempel tot het bezoeken van de Biesbosch te verlagen, Is het projectteam In gesprek met vervoerders als Arriva en Aqualiner (Waterbus) om het openbaar vervoer gemakkelijker, goedkoper en aantrekkelijker te maken.

Kenmerken/functies online platform:

 • Website die door middel van een gekoppelde app ook gemakkelijk op mobiele apparaten te openen en te beheren is.
 • Overzichtelijke kaart met daarop alle activiteiten aangevuld met extra tips en (betaalde) uitjes.
 • Onder elke activiteit ligt een pagina met informatie over de activiteit.
 • Mogelijkheid tot het ‘afvinken’ van een activiteit en het plaatsen van een foto bij de activiteit.
 • Accounts voor ouders en kind die onderling gekoppeld zijn.
 • Volledig beheerbaar voor projectleider Groen doet goed Dordrecht.
 • Mogelijkheid tot het versturen van push notificaties.

Tot nu toe

Groen doet goed Dordrecht laat kinderen die weinig in het groen komen kennis maken met de Biesbosch. Beleven, motiveren en enthousiasmeren staan centraal. Zie in de tabel hieronder de statistieken over Groen doet Goed Dordrecht tot nu toe:

 

Samenvatting Groen doet goed Dordrecht 2014-2015
Aantal kick-offs 3
Aantal activiteiten(mid)dagen 16
Totaal aantal activiteiten 68
Aantal kinderen 1820
Aantal ouders/begeleiders 222
Persvermeldingen 22
Bereik per persvermelding +/- 50.000

 

dordrecht
De betrokken partners van Groen doet goed Dordrecht zijn: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Dordrecht, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, Duurzaamheidscentrum Weizigt, StayOkay Dordrecht, Sportbedrijf Dordrecht, Doe ff Gezond,Stichting Hattrick en Nationaal Park De Biesbosch.
provincie_Zuid-Hollandgemeentedienstgezondheid&jeugdzhz    stayokay  Sportbedrijf Dordrecht nationaalparkbiesbosch hattrick doeffgezondnationaalparkbiesbosch