Den Haag

Website: https://www.denhaag.nl/naarbuiten
Lokale projecttrekker:
Suzanne Wardenaar
Email: suzanne.wardenaar(at)denhaag.nl

“Wijkgerichte Naar buiten! activiteiten organiseren die op de doelgroep aansluiten”

 

Uitbreiding programma Groen doet goed 2016

Naar aanleiding van de ervaringen en opgedane contacten in het programma tot nu toe wordt  in 2016 gerichter ingezoomd op de doelgroep:  kinderen en hun ouders/verzorgers in de meest versteende wijken. Uit onderzoek blijkt dat de wereld van deze doelgroep letterlijk klein. Ze wonen, werken en leven in wijken met weinig groen ene komen nauwelijks in contact met de natuur in de stad en daarbuiten. We gaan in 2016 door met de communicatie via de Kidsproof website, de Ooievaarspas en de vakantiepas. Ook wordt de 50dingen lijst actiever ingezet. Er zijn meerdere uitgifte- en inleverpunten in de stad en kinderen kunnen hun emailadres op de lijst invullen. Als ze zo veel mogelijk dingen van de lijst hebben gedaan leveren ze de lijst weer in op een van deze punten en doen dan mee aan een loterij waarbij ze kans maken op een van de 50 prijzen. Daarnaast wordt  gestreefd om in 2016 zichtbaarder aanwezig te zijn in de wijken. Door laagdrempelig groene buitenactiviteiten aan te bieden in kan de doelgroep in hun eigen woonomgeving worden bereikt. De stadsboerderijen van Milieueducatie  Den Haag vervullen hierin een belangrijke rol, samen met partijen op het gebied van welzijn, spelen, gezondheid, voeding, en bewegen.

Doel

De kinderen uit de meeste versteende wijken en hun ouders/verzorgers:

  • laten kennismaken met het groen en natuur in de directe woonomgeving om daarmeebelangstelling en interesse op te wekken;
  • verleiden om deel te nemen aan andere Groen doet Goed ‘Naar buiten!’ activiteiten in de vele mooie groene locaties en gebieden in en om de stad.

ACTIVITEITEN 2016

Activiteiten 1 en 2: pilots in de wijken Escamp/Moerwijk-Morgenstond en Stationsbuurt. Om Groen doet Goed – Den Haag beter op de doelgroep te laten aansluiten worden wijkgerichte Naar buiten!-activiteiten georganiseerd in de woonomgeving waar je gemakkelijk en laagdrempelig aan deel kunt nemen, als kind of samen met je ouders/verzorgers. Er wordt aangesloten bij andere evenementen en partijen om krachten te bundelen. Zo kunnen activiteiten gericht op gezond, bewegen, sport-spel, voeding, en natuurbeleving elkaar versterken.

Samenvattend worden de volgende activiteiten in dit uitbreidingsproject uitgevoerd:

  1. Twee pilot wijken met ‘Naar buiten!’ activiteiten in Escamp/Moerwijk-Morgenstond en in de Stationsbuurt,en jaarlijks drie ‘Naar buiten!’ activiteiten op de 10 stadsboerderijen.
  2. Uitwerken beknopt draaiboek met aanpak en tips om de ervaringen uit de pilots toegankelijk te maken voor toepassing in de andere wijken.
  3. Laten maken van een kort filmpje ‘Naar buiten!’, te gebruiken voor promotie van ‘Naar buiten!’ activiteiten. Dit in samenwerking met Leiden, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer;
  4. Werven en opleiden vrijwilligers die de ‘Naar buiten!’ activiteiten in de wijken kunnen begeleiden;
  5. Ontwikkelen van fysiek en digitaal promotiemateriaal in de huisstijl van ‘Naar buiten!’

Resultaten:

  1. Met de drie ‘Naar buiten!’ activiteiten op elk van de 10 stadsboerderijen verwachten we een deelname van minimaal 900 kinderen; 30 per activiteit.
  2. Met de 2 à 3 activiteiten die we in elk van de twee pilot wijken organiseren willen we in ieder geval 50 kinderen per activiteit bereiken; in totaal 300.
  3. Het bereik van de communicatie via de stadsboerderijen, de Groen doet Goed partners, de wijkorganisaties in de twee pilot wijken, en website is verantwoordelijk voor een bereik van duizenden kinderen en hun ouders/verzorgers. Alleen al de Kidsproof website was in 2015 goed voor tienduizenden bezoeken. Het blog met de 50 dingen lijst werd bijna 2.700 keer gelezen.

Tot nu toe:

De gezamenlijke ontwikkeling van een 50-dingen lijst als een van de mooie resultaten gezien. Daarnaast is er in Den Haag samengewerkt met de Ooievaarspas: pashouders bestaan uit Hagenaars met een minimum inkomen. Het aanbod Naar buiten! wordt met korting aangeboden aan pashouders. Door vele activiteiten aan te bieden aan kinderen in samenwerking met groene organisaties heeft Naar Buiten! Den Haag vele kinderen betrokken bij de natuur. Denk hierbij aan de workshops In het wild van Dunea, de inloopactiviteiten op woensdagmiddag in de ontdektuin van Milieueducatie, op pad met de boswachter van Staatsbosbeheer en de speurtochten van de Haagse Natuur Verkenners.

den haag

De betrokken partners van Groen doet goed Den Haag zijn: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Zuid-Hollands Landschap, Dunea, Staatsbosbeheer, GGD Haaglanden, Elementree, Haagse Hogeschool, Parnassia, Scouting en IVN Den Haag.

 
provincie_Zuid-Hollandgemeente Den Haaglogozuidhollandslandschap1 logo_duneaStaatsbosbeheer_ ggdhaagse-hogeschool-logo    IVN_logo_beeldmerk