BAR gemeenten

Publiekswebsite: www.abela.nl
Lokale Projecttrekker: Stefan van der Worm
Email: stefan(at)abela.nl

 

“10 groene schoolpleinen voor kinderen om op een natuurlijke en actievere manier te kunnen spelen in hun buurt”

 

In de gemeenten Barendrecht. Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) zijn meerdere initiatieven om de buitenruimte, vaak rondom scholen, te vergroenen. Niet met groen als doel op zich, maar groen wordt hierbij steeds vaker ingezet als middel. Zo kan groen er voor zorgen dat mensen elkaar weer buiten ontmoeten, dat kinderen actief buitenspelen en bewegen en dat de relatie tussen voedsel en de natuur weer gelegd wordt. Groene plekken in de stadse omgeving dragen daardoor bij aan het leefbaarder maken van een buurt en aan het vormgeven van een gezonde levensstijl.

Stichting Abela de ambitie uitgesproken om in de drie BAR-gemeenten 10 Groene Schoolpleinen te realiseren.

dsc06365


Groene Schoolpleinen

Het ontwikkelen van groene schoolpleinen voor en met de wijk sluit aan bij verschillende ontwikkelingen:

  1. Groene Schoolpleinen met een openbare buurtfunctie voor meerdere (doel)groepen.
  2. Het succes van buitenstedelijke natuurlijke speelplekken is een motivatie waarom Groene Schoolpleinen ook succes zullen hebben.
  3. De mogelijkheid voor mensen om zelf een rol te hebben bij de invulling, het gebruik en het beheer van de eigen leefomgeving.
  4. De 10 groene schoolpleinen zorgen er voor dat kinderen in 10 wijken in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, op een natuurlijke en actievere manier kunnen spelen in hun buurt: “Dat ze zowel in als ook buiten schooltijd buiten zijn en avontuurlijk kunnen spelen”.


Participatie

Het betrekken van kinderen, leerkrachten, ouders, bewoners en maatschappelijke organisaties is een belangrijk streven in dit project.

De betrokkenen worden meegenomen naar inspirerende locaties in de regio. Naast een bezoek brengen aan vergelijkbare groene schoolpleinen en/of natuurlijke speelplekken wordt ook de verbinding gelegd met buitengebieden en parken in en rondom de gemeenten.

In iedere gemeente wordt ook een activiteitendag voor de betrokken scholen georganiseerd in één van deze buitengebieden en/of parken. De activiteiten staan in het teken van natuur en ‘lekker buiten zijn’.

Tijdens deze contactmomenten wordt gepeild wat de input is van de buurt op het specifieke groene schoolplein en kan dit worden geïmplementeerd bij het ontwerp.


Doelstelling

De groene schoolpleinen leveren een bijdrage aan: (afhankelijk van de behoefte van de betrokkenen en de ruimte die letterlijk en figuurlijk beschikbaar is)

– Een toename van uitdagende, natuurlijke buitenspeelruimte voor kinderen in de stedelijke omgeving = BUITENSPELEN
– Groei van kennis bij kinderen over natuur = LEREN
– Het stimuleren van kinderen, ouders en buurtbewoners een vrijwillige bijdrage te leveren aan een groene en kindvriendelijke buurt = BETREKKEN
– Het activeren van mensen met een zorgindicatie = MEEDOEN
– Het bouwen van kleinschalige ontmoetingsplekken in buurten = ONTMOETEN
– Vergroten van kennis over het kweken en eten van verse groente = ETEN
– Nemen van verantwoordelijkheid voor en eigenaarschap van de buurt door de buurt = BEHEREN
– Stimuleren tot bewegen en ontwikkelen van een gezonde levensstijl = BEWEGEN

– Bevorderen van een positief pedagogisch speelklimaat in de buurt = OPVOEDEN
– De eerste stappen de wijk uit, de natuur in = ONTDEKKEN


Resultaten

– 10 groene schoolpleinen. We verwachten deze in 2018 gerealiseerd te hebben.

– Participatie vanuit leerlingen en buurtbewoners.

– 6000 directe betrokkenen: leerlingen, ouders, buurtbewoners, leerkrachten.

– 120.000 inwoners geïnformeerd over dit project door middel van lokale en sociale media.