Tussenrapportage Groen doet goed: de eerste resultaten

Halverwege 2014 is de uitvoeringsfase van Groen doet goed van start gegaan. Als de uitvoeringsfase aan het eind van 2015 afgerond is, willen we goed zicht hebben op de resultaten en effecten van Groen doet goed. Daarvoor is het Tympaan Instituut ingeschakeld. Tympaan maakte een tussenrapportage over het eerste jaar van de uitvoeringsfase. Dit is een monitoring en evaluatie op de doelstellingen van Groen doet goed. In het eindrapport wordt nader ingegaan op de voor- en nadelen van de Groen doet goed-procesaanpak.

In de tussenrapportage wordt ingegaan op activiteiten, bereik, betrokkenheid en waardering. Alhoewel de eindrapportage nog even op zich laat wachten (deze is in november gereed), biedt dit rapport al een goede doorkijk en waardevolle informatie voor vervolgplannen. Het volledige rapport bekijk je hier: Tussenrapportage Tympaan augustus 2015.

Vrijheid versus diversiteit

De tien Groen doet goed-gemeenten zijn volledig vrij gelaten in hoe zij de algemene doelstelling wilden verwezenlijken. Dit zie je op verschillende vlakken terug: de diversiteit is enorm. De aanpak verschilt: welk gebied kiezen we? Hoe bereiken we kinderen? Ook is er veel variëteit aan activiteiten. Op het gebied van communicatie loopt de aanpak uiteen: elke gemeente koos zijn eigen communicatiestrategie en –middelen. De diversiteit leidt op meerdere vlakken tot veel leerervaringen, waarmee we kunnen bouwen aan een stevige toekomst voor Groen doet goed.

Samenwerking

Op lokaal niveau hebben de Groen doet goed-gemeenten veel partners gezocht. Deels bekende partijen, zoals natuurorganisaties en terreinbeheerders, maar vaak ook onverwachte en nieuwe partijen, zoals ondernemers, wijkplatforms, scouting, etc. Dat betekent enerzijds een intensivering van bestaande samenwerkingen en anderzijds vernieuwing en zoeken naar een wederzijdse meerwaarde en doel. Uit de interviews met lokale trekkers bleek dat zij het ontwikkelen en onderhouden van een breed netwerk van groot belang achten, zowel op het gebied van promotie als activiteiten.

Activiteiten en bereik

Er hebben inmiddels 86 Groen doet goed-activiteiten plaatsgevonden, waarvan de meerderheid tijdens schooltijd. Ruim 18.500 kinderen tussen de 4 en 12 namen deel aan deze activiteiten. Aan de activiteiten buiten schooltijd namen nog eens bijna 8.000 ouders deel. In bijna alle gemeenten is de doelstelling ten aanzien van het aantal kinderen reeds behaald, alleen Alphen aan den Rijn en Zwijndrecht lopen nog iets achter. De gegevens van de tussenrapportage vertellen nog te weinig om iets te zeggen over het bereik van een ‘nieuwe’ doelgroep: kinderen uit stenige wijken die doorgaans weinig in de natuur komen. Hier wordt in het eindrapport dieper op ingegaan.

Scholen hebben een belangrijke rol binnen Groen doet goed: zij kunnen de drempel verlagen voor een bezoek aan het buitengebied. Ook laagdrempelige voorzieningen in de wijk kunnen drempelverlagend werken: zo kunnen kinderen en hun ouders dichtbij al natuurervaringen opdoen en een eerste stap zetten.

Groen doet goed werd circa 200 keer vermeld in diverse media, waarmee in totaal bijna een miljoen mensen bereikt zouden kunnen worden.

Leer- en aandachtspunten omtrent activiteiten en bereik zijn: afstemming met en betrokkenheid van scholen, begeleiding van activiteiten, inhoud van activiteiten, promotie van activiteiten, de weg naar het buitengebied, betaalbaarheid, veiligheid en samenwerking met andere partijen.

Betrokkenheid en waardering

Tympaan verzamelde informatie van 245 kinderen omtrent betrokkenheid en waardering. Deze kinderen beoordeelden de Groen doet goed-activiteit waar zij aan deelnamen gemiddeld met een 8,1, en de locatie met een 8,2. Bijna de helft van de kinderen was nog nooit op deze locatie geweest. De meeste kinderen vonden de locatie leuk en mooi, en sommige kinderen vonden het er spannend. ¾ van de kinderen gaf aan dat zij wel eens terug willen naar de locatie, en 85% zou nog wel eens naar een andere plek in de natuur willen. Ongeveer de helft van de kinderen zou het leuk vinden om met een schoolreisje naar de natuur te gaan. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat Groen doet goed bijdraagt aan de waardering voor natuur.

Bijna 80% van de kinderen zou actief iets willen doen voor de natuur, afval rapen of dieren verzorgen bijvoorbeeld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s